14. septembra 2023

Michal Maruška odchádza, Marek Václavík sa stane  dočasným generálnym riaditeľom 

Marek Václavík prevezme prevádzkové riadenie spoločností Ringier Slovakia Media a Ringier Slovakia Communities ako nový dočasný generálny riaditeľ. Nahrádza Michala Marušku, ktorý sa po 16 rokoch rozhodol na konci septembra 2023 zo spoločnosti odísť a venovať sa novým príležitostiam. Na poste finančného riaditeľa bude pokračovať Peter Hollý.

Predstavenstvo Ringier Slovakia vymenovalo Mareka Václavíka za nového dočasného generálneho riaditeľa spoločností Ringier Slovakia Media a Ringier Slovakia Communities. Nahradí generálneho riaditeľa Michala Marušku, ktorý od konca roka 2021 viedol obe spoločnosti v rámci duálneho vedenia, spolu s finančným riaditeľom Petrom Hollým.

Marek Václavík má ako podnikateľ, investor a líder v odvetví viac než dve desaťročia skúseností. Svoju kariéru začal v Bratislave v roku 2001 ako spolumajiteľ a obchodný riaditeľ spoločnosti Hi-Media. Následne pôsobil štyri roky ako generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti Blue Orange, odkiaľ prešiel ako obchodný riaditeľ, zástupca pre Slovensko a zároveň generálny riaditeľ pre južnú časť Spoločenstva nezávislých štátov do firmy Nokia Slovakia. V rokoch 2005 – 2015 bol akcionárom spoločnosti Azet.sk.. Marek Václavík sa dlhodobo podieľal a podieľa na investíciách v spoločnostiach G4, EIS Bratislava, Pex, Reinoo Coworking, Terratico j.s.a. a NG Aviation. Vo svojej dynamickej kariére zahŕňajúcej viaceré odvetvia pôsobil Marek Václavík na vedúcich pozíciách a prispieval nielen k rastu, ale aj k strategickým partnerstvám a expanzii na trhu.

Predstavenstvo je presvedčené, že profesionálne skúsenosti Mareka Václavíka prispejú k ďalšiemu rozvoju, rozšíreniu digitálnej prítomnosti a rastu mediálnych značiek firiem Ringier Slovakia Media a Ringier Slovakia Communities.

Marc Walder, predseda predstavenstva Ringier Slovakia a generálny riaditeľ Ringier AG: „Verím, že Marek Václavík, ako náš nový dočasný generálny riaditeľ, odomkne nevyužitý potenciál v našom mediálnom biznise a poženie naše rastové ambície vpred.“

Marek Václavík povedal o svojej novej pozícii: „Netrpezlivo očakávam a teším sa na túto novú výzvu. V úzkej spolupráci s Michalom Maruškom som odhodlaný zabezpečiť bezproblémový prechod.“

Odchádzajúci výkonný riaditeľ Michal Maruška zastával od roku 2007 rozličné obchodné pozície v rôznych spoločnostiach Ringier Slovakia. V roku 2019 bol vymenovaný do roly Chief Operations Officer. V roku 2021 bol poverený, spolu s finančným riaditeľom Petrom Hollým, duálnym vedením Ringier Slovakia. Obidvaja zohrali dôležitú úlohu počas integračnej fázy, po tom čo spoločnosť Ringier v lete 2021 získala všetky akcie spoločného podniku Ringier Axel Springer Media AG od firmy Axel Springer.

Ladina Heimgartner, Head Global Media , Ringier AG: „Michal Maruška predniesol nedávno predstavenstvu svoje želanie odstúpiť zo svojej funkcie. Zohral dôležitú úlohu pri úspešnej integrácii Ringier Slovakia Media a Ringier Slovakia Communities do spoločnosti Ringier. Predstavenstvo a naši akcionári oceňujú jeho úspechy. Prajeme mu všetko dobré v jeho budúcich aktivitách.“

Michal Maruška: „Uvedomil som si, že po 16 rokoch vo firme dozrel čas na to, aby som prijal nové výzvy, ktoré zodpovedajú mojim osobným a profesionálnym cieľom. Na čas v Ringier Slovakia sa pozerám s potešením a hrdosťou. Rád by som poďakoval predstavenstvu, svojmu partnerovi vo vedení Petrovi Hollému a všetkým ostatným skvelým kolegom v Ringier Slovakia za dlhoročnú a dobrú spoluprácu. Svojmu nástupcovi Marekovi Václavíkovi prajem veľa úspechov pri dosahovaní ambicióznych cieľov.“

Peter Hollý bude pôsobiť naďalej ako finančný riaditeľ pre Ringier Slovakia Media a Ringier Slovakia Communities pod vedením Mareka Václavíka