28. marca 2024

František Novák bol vymenovaný na pozíciu Executive Director pre Ringier Slovakia Media a Ringier Slovakia Communities

František Novák od 1.4.2024 prevezme operačné riadenie spoločností Ringier Slovakia Media a Ringier Slovakia Communities ako nový Executive Director. Marek Václavík bude aj naďalej zastávať pozíciu CEO oboch spoločností.

Predstavenstvo Ringier Slovakia vymenovalo Františka Nováka za nového Executive Directora spoločností Ringier Slovakia Media a Ringier Slovakia Communities. Na svojej novej pozícii zastreší každodenné operatívne riadenie spoločností, rokovania a vzťahy s obchodnými partnermi, ako aj ďalšie biznisové témy. Reportovať bude priamo Marekovi Václavíkovi.

Marek Václavík ostáva po úspešnom pôsobení aj naďalej CEO oboch spoločností. V ďalších mesiacoch sa zameria na víziu, strategické smerovanie a užšiu spoluprácu oboch spoločností.

František Novák, Executive Director Ringier Slovakia: „Chcel by som sa poďakovať manažmentu za prejavenú dôveru. Ringier je dlhoročným lídrom slovenského internetu. Preto cítim veľkú zodpovednosť, voči našim čitateľom, užívateľom, ako aj našim zamestnancom. Mojim cieľom je inovovať naše produkty, tak aby sme ponúkali tie najkvalitnejšie služby a ostali jednotkou aj naďalej.”

Marek Václavík, CEO Ringier Slovakia: „Som presvedčený, že František Novák prenesie svoje dlhoročné expertné skúsenosti aj do vedenia našich spoločností. Umožní nám to pokračovať v zmenách, ktoré sme spustili na konci minulého roka. Cieľom je pripraviť sa na ďalší rozvoj v dynamicky sa meniacom mediálnom prostredí na Slovensku.“

Dmitry Shishkin, CEO Ringier Media International: „“Pre naše slovenské publikum máme pripravených množstvo vzrušujúcich plánov a preto netrpezlivo očakávam pokračovanie mojej spolupráce s Františkom a Marekom. Spoločne sa snažíme nadviazať pevnejšie vzťahy s našimi čitateľmi, poskytovaním jedinečného redakčného obsahu, ako aj širokej škály iných, výnimočných digitálnych produktov. Tieto snahy nepochybne pozdvihnú naše možnosti, ako poskytnúť tú najlepšiu ponuku pre naše ctené publikum.”

František Novák bol od roku 2023 Managing Directorom pre Ringier Slovakia Communities. Predtým zastával v rámci Ringier Slovakia pozíciu Chief Digital Officer. V Spoločnosti pôsobí od roku 2013, pričom počas tohto obdobia zastával viacero vedúcich pozícií.