etický kódex

Spoločnosť Ringier Slovakia Media je rozhodnutá uplatňovať vysoké štandardy správania pri všetkých svojich vydavateľských a žurnalistických aktivitách, voči svojim obchodným partnerom a konkurencii, ako aj pri kontakte so svojimi zamestnancami.

Etický kódex je nosným prvkom kultúry v spoločnosti Ringier Slovakia Media a očakáva sa od každého zamestnanca bez ohľadu na jeho postavenie. Etický kódex funguje celosvetovo ako orientačný rámec pre všetkých zamestnancov spoločnosti Ringier Slovakia Media. Tento záväzok má podporovať správne správanie sa v každodennej práci, pri rokovaní s kolegami, úradmi a inštitúciami, ako aj pri styku s verejnosťou. Etický kódex správania je výsledkom nášho chápania hodnôt a je považovaný za náš záväzok k zodpovednému správaniu.

stiahnite si náš etický kódex