Určujeme štandardy moderných digitálnych médií

našou víziou je byť vedúcou digitálnou mediálnou spoločnosťou na Slovensku

Úspech nášho podnikania vo veľkej miere závisí na našej schopnosti pozerať sa dopredu a vyvíjať a realizovať vizionárske myšlienky. Náš priemysel sa rýchlo mení, zvyky našich zákazníkov konzumovať informácie a baviť sa, sa menia. V Ringier Slovakia Media sa snažíme žiť podľa hodnotovo orientovanej kultúry riadenia, ktorá inšpiruje a umožňuje vytváranie inovatívnych produktov a zároveň zaisťovať kvalitnú žurnalistiku na každodennej báze. Zameriavame sa na naše digitálne produkty a usilujeme o ešte silnejší digitálny rozvoj. Naša vízia odráža túto stratégiu. Šesť hodnôt, ktoré sme si zadefinovali, sú zásadné pre našu živú firemnú kultúru a pomáhajú nám naplniť našu víziu.

naše hodnoty

 • Prijímame zodpovednosť za to, čo hovoríme a konáme.
 • Jasne komunikujeme, aké sú naše očakávania a čo my očakávame od iných
 • Zaobchádzame s ostatnými tak, ako chceme, aby oni zaobchádzali s nami
 • Pre našich kolegov vytvárame rozmanité, inšpirujúce, zdravé a čestné pracovné prostredie
 • Konáme v súlade so zákonom a podľa firemného etického kódexu
 • Ako mediálna spoločnosť nesieme spoločenskú zodpovednosť
 • Zmenu berieme ako príležitosť, nie ako hrozbu
 • Netolerujeme postoj „Všetko už viem“ alebo „Takto sa to robilo vždy“
 • Inšpirujeme a podporujeme k nekonvenčnému mysleniu
 • Vytvárame priestor pre výmenu, prijímanie a rozvíjanie nápadov
 • Technológiami urýchľujeme transformáciu
 • Premýšľame v širšom firemnom kontexte
 • Stále sa vzdelávame, aby sme boli pripravení na budúce výzvy
 • Prijímame a stotožňujeme sa s našimi úlohami, zodpovednosťami a rozhodnutiami
 • Dodržiavame dohodnuté termíny
 • Dosahujeme požadovanú kvalitu tým najefektívnejším spôsobom
 • Záleží nám na tímovej práci medzi oddeleniami, a tým predchádzame jednostrannému záujmu
 • Sme orientovaní na cieľ a zameriavame sa na hľadanie riešení
 • Sme si vedomí toho, že úspech v budúcnosti závisí od našej odvahy v súčasnosti
 • Dávame si ambiciózne ciele a robíme odvážne rozhodnutia
 • Správame sa podnikateľsky a berieme na seba informované riziko za účelom dosiahnutia významných výsledkov
 • Nebojíme sa žiadať o spoluprácu
 • Vyjadrujeme svoje postoje, aj keď sú nepopulárne a kontroverzné
 • Aktívne dávame spätnú väzbu a rovnako ju žiadame od iných
 • Akceptujeme možnosť omylu, prijímame zodpovednosť a učíme sa z našich chýb
 • Podávame vždy ten najlepší výkon, pretože robíme to, čo nás baví
 • S nadšením vytvárame kreatívne riešenia
 • Nadchýname tím pre myšlienku
 • Podporujeme ľudí, ktorí realizujú svoje nápady s nadšením, energiou a vytrvalosťou
 • Investujeme do nadšených ľudí
 • Veríme, že pozitívne myslenie a prístup prináša výsledky
 • Sme sebakritickí
 • Vieme vyjadriť a vysvetliť svoje postoje a stojíme si za svojimi názormi
 • Akceptujeme silné a slabé stránky každého z nás
 • Nehráme falošné hry a nerobíme politiku v práci
 • Neakceptujeme klamstvá a podvádzanie