etický kódex

Vyvíjame veľké úsilie, aby sme dodržiavali najvyššie etické štandardy vo všetkých našich publikáciách, novinárskych aktivitách, vzťahoch s obchodnými partnermi a konkurentmi, ako aj vo vzťahoch so zamestnancami.

Etický kódex je hlavnou časťou kultúry Ringier Axel Springer a jeho dodržiavanie sa očakáva od každého zamestnanca spoločnosti, nezávisle od jeho pozície. Etický kódex v sebe zahŕňa štandardy a normy, ktoré predstavujú našu kredibilitu. Tieto pomáhajú našim zamestnancom robiť zodpovedné rozhodnutia pri komunikácia s kolegami, autoritami a verejnými inštitúciami.

stiahnite si náš etický kódex